Privacybeleid

Versie 1.0
Het is belangrijk voor ons dat je je veilig voelt als klant van Feline Holidays A/S ("Feline Holidays A/S", "ons", "wij", "onze"). Daarom doen wij ons uiterste best om de persoonsgegevens die ons worden verstrekt in verband met het gebruik van onze websites en het boeken van vakantiehuizen en verblijven te beschermen, te verwerken en op te slaan.

Wij voeren alle verwerking van persoonsgegevens uit in overeenstemming met de Deense wet op persoonsgegevens en de EU-regelgeving (AVG).

Hieronder kun je lezen hoe wij je gegevens verwerken wanneer je onze websites bezoekt en in verband met het boeken van een vakantiehuis en verblijf bij Feline Holidays A/S.

Verwerkingsverantwoordelijke

Feline Holidays A/S is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.

Contactgegevens

Je kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres info@feline-holidays.nl of een brief sturen naar Feline Holidays A/S, Nygade 8B, 2.th, DK-7400 Herning. Je kunt ons ook bellen op +45 8724 2252.

Je rechten

De wet op de gegevensbescherming geeft je een aantal rechten met betrekking tot de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. De belangrijkste rechten zijn:

 • Je hebt het recht om te weten hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Je hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over je bewaren.
 • Je hebt het recht om persoonsgegevens die onjuist zijn te corrigeren.
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wissen.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden waarvoor je geen toestemming hebt gegeven.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen individuele beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking.
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens te verplaatsen (dataportabiliteit).

Als je je rechten wilt uitoefenen, stuur dan je verzoek naar privacybeleid@feline-holidays.nl. Houd er rekening mee dat het in sommige gevallen nodig is dat wij je vraag registreren en opslaan om ervoor te zorgen dat je rechten worden gerespecteerd.

Klachten

Je kunt te allen tijde bij onze gegevensbeheerder een klacht indienen over de verwerking van je persoonsgegevens via dit e-mailadres: privacybeleid@feline-holidays.nl.
Je kunt ook bij de Deense Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht indienen over de verwerking van je persoonsgegevens. De contactgegevens van de Deense Gegevensbeschermingsautoriteit vind je op www.datatilsynet.dk.

Definitie van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie die direct of indirect aan specifieke personen kan worden toegeschreven. Bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres enz.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij over jou verzamelen worden bij jou verzameld.

Een vakantiehuis of verblijf boeken

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens over jou als klant. Het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens is om je boeking te kunnen uitvoeren en beheren. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de boekingsovereenkomst met jou en de rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Naam
 • Adres
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Eventueel leeftijd van overnachtende personen.
 • IP-adres

Je IP-adres wordt uitsluitend geregistreerd om eventuele fouten op te sporen en te corrigeren. Het IP-adres wordt 30 dagen na registratie automatisch verwijderd.

Doorgifte en overdracht van persoonsgegevens

We geven je persoonlijke gegevens door aan het bureau dat of de partner die verantwoordelijk is voor de vakantiewoning die of het verblijf dat je hebt geboekt. Het doel is om de boeking uit te voeren. Als er vragen rijzen in verband met je boeking, gebruiken we je persoonsgegevens om contact met je op te nemen.

De persoonsgegevens die je verstrekt bij het boeken van een vakantiewoning of verblijf worden niet doorgegeven aan derde landen.

We geven je persoonsgegevens ook door aan onze gegevensverwerkers, zoals onze hosting- en opslagprovider. Met onze gegevensverwerkers hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten die garandeert dat de regels voor gegevensbescherming worden nageleefd.

Anonimisering van persoonsgegevens

Alle aan ons verstrekte persoonsgegevens worden vervolgens in geanonimiseerde vorm gebruikt voor interne statistische analyses. Dit betekent dat alle gegevens die naar jou als persoon kunnen worden herleid, worden verwijderd. We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel boekingen klanten in Denemarken hebben gemaakt in een bepaald land of gebied, maar we kunnen niet zien wie die klanten zijn.

Wij anonimiseren persoonsgegevens op deze manier:

 • Vervulde en geannuleerde boekingen worden 3 jaar na de datum van vertrek geanonimiseerd.
 • Niet-vervulde boekingen worden 14 dagen na registratie geanonimiseerd.

Creditcardgegevens

Wanneer en waarom vragen we om creditcardgegevens?

Wanneer je een boeking maakt, vragen we je soms om je creditcardgegevens. Ze worden gebruikt om:

 • de betaling van de boeking te garanderen voor het geval je niet komt opdagen zonder de boeking te hebben geannuleerd.
 • annuleringskosten te betalen.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen je naam en creditcardgegevens. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de boekingsovereenkomst met jou en de rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van je gegevens

De gegevens die we verzamelen (naam en creditcardgegevens) worden geregistreerd en opgeslagen bij een gecertificeerde partner.

Toegang tot creditcardgegevens

Wij hebben geen toegang tot de creditcardgegevens die je verstrekt in verband met een boeking. Wel hebben we toegang tot een sleutel waarmee we geld van je creditcard kunnen halen. Dit doen we alleen bij een no-show zonder voorafgaande annulering of bij een annulering tegen betaling.

Cadeaubon

Welke gegevens verzamelen we?

Bij het bestellen van cadeaubonnen vragen wij op grond van contractuele belangen om diverse persoonsgegevens. Het doel is ons in staat te stellen de aankoop en de latere inwisseling van de cadeaubon te verwerken.

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam van de ontvanger
 • Adres van de ontvanger
 • Eventueel bericht aan de ontvanger van de cadeaubon
 • Naam van de koper
 • Telefoonnummer van de koper
 • E-mailadres van de koper
 • Adres van de koper

Verwerking van je gegevens

We registreren en bewaren je gegevens tot 4 jaar na de datum waarop de cadeaubon is uitgegeven. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met jou over het bestellen van cadeaubonnen en de rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Anonimisering van persoonsgegevens

We anonimiseren je gegevens uiterlijk 4 jaar na de datum van uitgifte van de cadeaubon. Het doel is om interne statistische analyses uit te voeren. Dit betekent dat alle gegevens die naar de ontvanger of koper kunnen worden herleid, worden verwijderd.

We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel cadeaubonnen er verkocht zijn, maar we weten niet wie ze gekocht of ontvangen heeft.

Creditcardgegevens

Bij de aankoop van cadeaubonnen vragen we om je creditcardgegevens. Het doel daarvan is dat we het bedrag waarvoor je cadeaubonnen hebt gekocht kunnen opnemen. We verwijzen naar de paragraaf "Creditcardgegevens" hierboven, waar je meer kunt lezen over hoe we je creditcardgegevens verwerken.

E-mail en algemeen contact met de klantenservice

Welke gegevens verzamelen we?

Je hebt de mogelijkheid om een e-mail met een vraag of een verzoek te sturen naar onze klantenservice. Je kunt ook een formulier invullen als je vragen hebt over een specifieke vakantiewoning of een specifiek verblijf.

In beide gevallen verzamelen we je e-mailadres en alle persoonsgegevens die je bij je vraag verstrekt. Dat zijn meestal je contactgegevens.

Het doel van het verzamelen van de gegevens is dat we je vraag kunnen verwerken en dat we contact met je kunnen opnemen in verband met onze verwerking ervan.

De rechtsgrondslag is dus dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van maatregelen die op jouw verzoek zijn genomen voorafgaand aan het sluiten van een boekingsovereenkomst, zie artikel 6, lid 1, onder b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De rechtsgrondslag voor de verwerking kan ook zijn dat wij een gerechtvaardigd belang nastreven om onze klanten te bedienen, zie artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van je gegevens

We gebruiken een partner, HelpScout, om de correspondentie af te handelen. HelpScout houdt zich aan de regels voor de verwerking van gegevens die tussen de VS en de EU zijn gesloten (Privacy Shield), en we hebben ook een overeenkomst gesloten die de naleving van de regels voor gegevensbescherming waarborgt.

Doorgifte en overdracht van persoonsgegevens

HelpScout slaat gegevens op in datacenters in verschillende delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten. Er kan dus sprake zijn van een doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

E-mail en direct contact met een specifieke medewerker

Welke gegevens verzamelen we?

We registreren je e-mailadres. We bewaren ook alle persoonsgegevens die je verstrekt in verband met je vraag of verzoek. Dit kunnen bijvoorbeeld je contactgegevens zijn.

In gevallen waarin je vraag betrekking heeft op de mogelijke verhuur van een vakantiewoning, stuurt de medewerker je persoonsgegevens en verzoeken voor de vakantiewoning door naar onze klantenservice. Je vraag wordt dan door de klantenservice verwerkt in het systeem dat zij gebruiken (zie paragraaf "E-mail en algemeen contact met de klantenservice").

De rechtsgrondslag voor de verwerking is dus dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de boekingsovereenkomst met jou of voor de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een boekingsovereenkomst, zie artikel 6, lid 1, onder b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De rechtsgrondslag voor de verwerking kan ook zijn dat wij een gerechtvaardigd belang nastreven om onze klanten te bedienen, zie artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van je gegevens

We gebruiken een partner, Microsoft, om de correspondentie af te handelen. Microsoft houdt zich aan de regels voor de verwerking van gegevens die tussen de VS en de EU zijn gesloten (Privacy Shield), en we zijn ook een contract aangegaan dat de naleving van de wetten inzake gegevensbescherming waarborgt.

Doorgifte en overdracht van persoonsgegevens

Microsoft slaat gegevens op in datacenters in verschillende delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten. Er kan dus sprake zijn van een doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

Persoonlijk en telefonisch contact

Welke gegevens verzamelen we?

We bewaren alle persoonsgegevens die je verstrekt in verband met je vraag of verzoek. Dit kunnen bijvoorbeeld je contactgegevens zijn.

Verwerking van je gegevens

In gevallen waarin je een e-mailadres hebt en je vraag betrekking heeft op de mogelijke verhuur van een vakantiewoning of boeking van een verblijf, worden je persoonsgegevens en wensen voor de vakantiewoning/het verblijf doorgestuurd naar onze klantenservice. Je vraag wordt dan door de klantenservice verwerkt in het systeem dat zij gebruiken (zie paragraaf "E-mail en algemeen contact met de klantenservice" hierboven).

Als je geen e-mailadres hebt en daarom persoonlijk of per telefoon contact met ons opneemt voor hulp, maken wij de boeking voor je. In dit verband verzamelen we dezelfde persoonsgegevens (met uitzondering van je e-mailadres) als in de paragraaf "Een vakantiehuis of verblijf boeken" hierboven.

Back-up

Van welke gegevens hebben we een back-up?

We hebben een volledige kopie van alle gegevens in verschillende versies. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat we te allen tijde alle gegevens kunnen herstellen die verloren kunnen gaan, bijvoorbeeld door een hardwarestoring.

Verwerking van je gegevens

Onze back-ups worden opgeslagen bij een partner in Denemarken.

Facebook

Welke gegevens verzamelen we?

Je kunt op onze portals inloggen met je inloggegevens van Facebook. Het doel van het inloggen is het opslaan en delen van de vakantiewoningen en/of verblijven die je als favoriet selecteert. Je inloggegevens van Facebook worden gebruikt om je identiteit te verifiëren, zodat we de juiste favorieten kunnen weergeven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is dus dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan de sluiting van een boekingsovereenkomst, zie artikel 6, lid 1, onder b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zodra je bent ingelogd, halen we je naam op van Facebook en geven we die weer op de website waarop je bent ingelogd. Je naam wordt alleen aan jou weergegeven als je bent ingelogd en niemand anders kan hem zien.

Verwerking van je gegevens

Je favorieten en inloggegevens worden 6 maanden na je laatste aanmelding automatisch verwijderd. De informatie wordt ook verwijderd als je ervoor kiest om jezelf als gebruiker te verwijderen van de website waarop je bent ingelogd.

Facebook houdt zich aan de regels voor de verwerking van gegevens die tussen de VS en de EU zijn gesloten (Privacy Shield).

Doorgifte en overdracht van persoonsgegevens

Facebook slaat gegevens op in datacenters in verschillende delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten. Er kan dus sprake zijn van een doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

Trustpilot

Als je een boeking maakt, hopen we dat je je ervaring met het boekingsproces beoordeelt op Trustpilot. Er zit een link in je boekingsbevestiging waarmee je de beoordeling gemakkelijk kunt maken en naar Trustpilot kunt sturen.

We lezen alle beoordelingen en gebruiken ze onder andere om de website te verbeteren. We stellen je mening op prijs.

Om je klantrelatie met ons te verifiëren, geven we je e-mailadres en boekingsreferentienummer door aan Trustpilot.

Trustpilot kan je e-mailadres gebruiken om te verzekeren dat je daadwerkelijk bij ons hebt gehandeld als je een beoordeling maakt. Het boekingsnummer wordt alleen gebruikt als referentie voor ons.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is dat wij een gerechtvaardigd belang nastreven om onze klanten te bedienen, zie artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van je gegevens

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Trustpilot. We hebben met andere woorden controle over de gegevens die we aan Trustpilot verstrekken.

Doorgifte en overdracht van persoonsgegevens

Trustpilot slaat gegevens op in datacenters in verschillende delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten. Er kan dus sprake zijn van een doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

Google Analytics

Welke gegevens verzamelen we?

Wij gebruiken Google Analytics om bezoeken, statistieken enz. te analyseren onder gerechtvaardigd belang. Het doel is dat we deze gegevens kunnen gebruiken om verbeteringen aan onze websites aan te brengen die bijdragen aan een betere gebruikerservaring. Tot de verzamelde gegevens behoort je IP-adres in geanonimiseerde vorm.

Daarnaast worden diverse gegevens in geanonimiseerde vorm verzameld. Dit omvat bijvoorbeeld het type apparaat dat je gebruikt (telefoon, tablet of computer), schermgrootte, besturingssysteem enz.

We hebben alleen toegang tot de gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm. We hebben geen toegang om IP-nummers in Google Analytics te zien, en hebben daarom geen mogelijkheid om andere informatie te herleiden naar een specifiek IP-adres.

Verwerking van je gegevens

Je IP-adres wordt samen met de andere gegevens naar Google gestuurd. Google houdt zich aan de regels voor de verwerking van gegevens die tussen de VS en de EU zijn gesloten (Privacy Shield).

Een deel van de naar Google verzonden gegevens (de gegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-id's en advertentie-id's) wordt gedurende 26 maanden door Google opgeslagen. Daarna worden ze automatisch verwijderd.

Doorgifte en overdracht van persoonsgegevens

Google will store the data in data centres located at different places throughout the whole world, and among others in the USA. As a consequence, the latter shall include a transmission of personal data to any third country.

Google slaat gegevens op in datacenters in verschillende delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten. Er kan dus sprake zijn van een doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

Als je niet wilt dat Google Analytics geanonimiseerde informatie verzamelt over je gebruik van een van onze of andere websites, heb je de mogelijkheid om je af te melden. Dat kan op deze website.